Fons Juris

Framsækið nýsköpunarfyrirtæki á sviði upplýsingatækni.

Fullkomið safn lögfræðilegra heimilda

Allir dómar Hæstaréttar, dómar héraðsdómstólanna, Félagsdóms og Landsdóms.

Álit Umboðsmanns Alþingis, reglugerðir, úrskurðir og ákvarðanir stjórnvalda, úrskurðar- og kærunefnda auk allra lagasafna frá árinu 1995.

Tölublöð Úlfljóts, Tímarits Lögfræðinga, Tímarits Lögréttu og margt fleira.

Stærsti gagnagrunnurinn og kraftmesta leitarvélin

Safnað hefur verið saman á einn stað miklu magni af gögnum, ekki einungis dómum, sem áður þurfti að afla frá fjölmörgum vefsíðum eða með ýmsum öðrum hætti og skilar ný og öflugri leitarvél nákvæmum niðurstöðum á örskotsstundu.

Persónuverndarlög, skýringarrit

eftir Sigrúnu Jóhannesdóttur


Ritið hefur að geyma skýringar við lög um persónuvernd og meðferð persónupplýsinga, þ.e. lög nr. 77/2000, og byggir á 15 ára reynslu af beitingu þeirra og framkvæmd. Til að skýra einstök ákvæði laganna eru m.a. tekin dæmi úr daglegri framkvæmd Persónuverndar og ályktanir dregnar af þeim. Dæmin eru þó ekki aðeins sótt í smiðju Persónuverndar heldur einnig til evrópskra systurstofnana, einkum þeirrar dönsku. Þá er vitnað til fjölmargra dóma, bæði innlendra og erlendra. Ritinu er m.a. ætlað að nýtast þeim sem þekkja vilja rétt sinn og þeim sem beita lögunum í daglegum störfum sínum, einkum stjórnvöldum, dómurum og lögmönnum.