STEFÁNSBÓK


Í tilefni af farsælum akademískum ferli Stefáns Más Stefánssonar prófessors emeritus var ákveðið að gefa út veglegt fræðirit, sem nefnt er Stefánsbók, honum til heiðurs.

Í Stefánsbók er einkum að finna greinar á sviði réttarfars, félagaréttar og Evrópuréttar sem eru þau réttarsvið sem Stefán Már hefur lagt hvað mesta rækt við. Flestar greinar í ritinu eru á íslensku en einnig má finna greinar á ensku og dönsku. Lista yfir höfunda í ritinu, heiti greina þeirra ásamt stuttu yfirliti yfir menntun og núverandi starf þeirra er að finna hér neðar á síðunni.

Ritnefnd Stefánsbókar skipuðu þau Valtýr Sigurðsson formaður, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Viðar Már Matthíasson og Þorgeir Örlygsson. Þá aðstoðaði Valgerður Sólnes ritnefnd við útgáfuna. Stefánsbók var gefin út af Fons Juris ehf.

Ritið fæst í vefverslun okkar.

Greinar sem birtast í ritinu

Réttarfar og dómstólar

Almenn skilyrði riftunar við gjaldþrotaskipti

Ása Ólafsdóttir

Ása Ólafsdóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1996 og LL.M. gráðu frá Cambridge háskóla árið 2000. Hún starfar nú sem prófessor við lagadeild Háskóla Íslands ásamt því að vera varadeildarforseti lagadeildarinnar.

Takmarkanir á tjáningarfelsi í þágu dómstóla

Benedikt Bogason

Benedikt Bogason lauk embættisprófi í lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1990. Benedikt er hæstaréttardómari og prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.

Aðkoma Alþingis að skipun dómara

Björg Thorarensen

Björg Thorarensen lauk embættisprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1991 og LL.M.
gráðu frá Edinborgarháskóla árið 1993. Björg er prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.

Hatursorðræða - Refsigleði umfram nauðsyn í lýðræðislegu samfélagi?

Davíð Þór Björgvinsson

Davíð Þór Björgvinsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1985, LL.M. gráðu frá lagadeild Duke háskóla árið 1987 og doktorsprófi í lögum frá Háskólanum í Strassborg. Davíð Þór var dómari við Mannréttindadómstól Evrópu frá 2004-2013. Davíð Þór er dómari við Landsrétt og rannsóknarprófessor við lagadeild Háskóla Íslands.

Bætur vegna sakamála

Eiríkur Jónsson

Eiríkur Jónsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2002, LL.M. gráðu frá Harvard Law school árið 2006 og doktorsprófi frá Háskóla Íslands árið 2011. Eiríkur er prófessor og deildarforseti lagadeildar Háskóla Íslands.

Matsgerðir dómkvaddra matsmanna í sakamálum

Eiríkur Tómasson

Eiríkur Tómasson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1975 og framhaldsnámi í stjórnsýslurétti við Háskólann í Lundi árið 1976. Hann var prófessor í réttarfari við lagadeild Háskóla Íslands 1994-2011. Eiríkur var hæstaréttardómari á árunum 2011-2017.

Alþjóðlegir varnarþingssamningar

Eyvindur G. Gunnarsson

Eyvindur G. Gunnarsson lauk embættisprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1996 og LL.M. gráðu frá lagadeild Duke háskóla árið 1998. Eyvindur er prófessor við lagadeild háskóla Íslands.

Sáttamiðlun fyrir dómi

Ingibjörg Þorsteinsdóttir

Ingibjörg Þorsteinsdóttir er héraðsdómari við Héraðsdómstól Reykjavíkur og formaður Dómarafélags Íslands.

Aðgangur aðila dómsmáls að sönnunargögnum í vörslu annarra

Kristín Benediktsdóttir

Kristín Benediktsdóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1999. Hún var aðstoðarmaður hæstaréttardómara á árunum 2002-2005 og starfaði sem sjálfstætt starfandi lögmaður á árunum 2007-2012. Kristín er dósent við lagadeild Háskóla Íslands.

Hvernig á að standa að „verklokum“? Hugleiðingar um réttarfar í þjóðlendumálum

Karl Axelsson

Karl Axelsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1990. Hann starfaði sem lögmaður á árunum 1996-2015. Karl er hæstaréttardómari og dósent við lagadeild Háskóla Íslands.

Hvenær virðist greiðsla á skuld “venjuleg eftir atvikum” í skilningi 134. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl.?

Viðar Már Matthíasson

Viðar Már Matthíasson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1979 og framhaldsnámi við lagadeild Háskólans í Osló árið 1981 og Uppsalaháskóla árið 1996. Hann var prófessor í skaðabótarétti við lagadeild Háskóla Íslands á árunum 1996-2010. Viðar Már er hæstaréttardómari.

Meðalgönguaðild

Sigurður Tómas Magnússon

Sigurður Tómas Magnússon lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1985. Árið 1996 var hann skipaður héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur og gegndi því starfi til ársins 2005. Sigurður Tómas starfaði sem sérfræðingur og síðar prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík frá 2004 til 2017. Sigurður Tómas er dómari við Landsrétt.

Félagaréttur

Afkomuviðvörun - hugtakið og tímamark skyldu til opinberrar birtingar

Aðalsteinn E. Jónasson

Aðalsteinn E. Jónasson lauk embættisprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 1992 og LL.M. gráðu frá lagadeild Harvard háskóla í Bandaríkjunum árið 2000. Aðalsteinn er dómari við Landsrétt.

Athafnafrelsi hluthafa: Túlkun ákvæða um samningshömlur milli hluthafa

Kristinn Már Reynisson

Kristinn útskrifaðist með meistaragráðu frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2011 og lauk LL.M gráðu við Háskólann í Stokkhólmi árið 2012 með áherslu á samkeppnisrétt. Hann lauk doktorsnámi frá lagadeild Háskólans í Árósum árið 2015.

Evrópuréttur

Sérregla 2. mgr. 192. gr. samnings um starfshætti Evrópusambandsins með áherslu á viðkvæm umhverfis- auðlindamál

Aðalheiður Jóhannsdóttir

Aðalheiður Jóhannsdóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1991 og doktorsprófi í lögfræði frá Uppsala háskóla árið 2009. Aðalheiður er prófessor í umhverfis- og auðlindarétti við lagadeild Háskóla Íslands.

Vinnutímahugtak ESB- og EES-réttar

Arnaldur Hjartarson og Sindri M. Stephensen

Arnaldur Hjartarson útskrifaðist með meistarapróf í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2008 og LL.M. gráðu frá Yale Law School. Hann starfar sem héraðsdómari en einnig er hann aðjúnkt við lagadeild Háskóla Íslands.

Sindri M. Stephensen útskrifaðist með meistarapróf í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2014 og frá Oxford háskóla árið 2017. Hann er aðstoðarmaður dómara við EFTA-dómstólinn.

The EEA, Brexit and a New Hanseatic League

Carl Baudenbacher

Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher er svissneskur lögfræðingur. Hann var dómari við EFTA dómstólinn frá 1995 til 2018 og þar af var hann forseti dómstólsins í 15 ár frá 2003-2017.

Meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu í rétti Evrópusambandsins og EES

Dóra Guðmundsdóttir

Dóra Guðmundsdóttir lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1990. Þá lauk hún meistaraprófi frá European Academy of Legal Theory árið 1994 og LL.M. gráðu frá Háskólanum í British Columbia árið 1995.

EEA Law and Fundamental Rights – A Multi-Level Problem: The Holship Case before the EFTA Court and the Norwegian Supreme Court

Henrik Bull

Henrik Bull lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskólanum í Osló árið 1984 og doktorsgráðu frá sama skóla árið 2002. Hann gegndi stöðu dómara við EFTA-dómstólinn á árunum 2006-2010. Henrik er hæstaréttardómari við Hæstarétt Noregs.

Konkurrenceretlige tvivlspunkter

Jens Fejø

Jens Fejø er lögfræðingur frá lagadeild Kaupmannahafnarháskóla. Hann varð doktor frá sama skóla árið 1985 og er prófessor emerítus við Copenhagen Business School í Kaupmannahöfn.

Sjálfstæð og samræmd skýring hugtaka EES réttar

Páll Hreinsson

Páll Hreinsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1988 og framhaldsnámi frá Kaupmannahafnarháskóla árið 1991. Þá lauk hann doktorsprófi frá lagadeild Háskóla Íslands árið 2005. Páll var dósent og prófessor við lagadeild Háskóla Íslands á árunum 1997-2007. Páll er forseti EFTA-dómstólsins.

International Comity or Chaos: Wrecking “interest balancing” and curbing the “effects doctrine”

Peter Ørebech

Peter Ørebech er norskur lögfræðingur sem útskrifaðist frá lagadeild Osló háskóla árið 1977. Hann er prófessor við UiT háskólann í Tromsø.

Um þýðingu tímamótadóma dómstóls Evrópusambandsins í Kadi-málunum fyrir stöðu þjóðaréttar í Evrópurétti

Pétur Dam Leifsson

Pétur Dam Leifsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2000 og LL.M. gráðu í þjóðarétti árið 2002 og í alþjóðaviðskiptarétti árið 2005. Pétur er héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskóla Íslands.

Nánari upplýsingar

Stefánsbók hefur að geyma fjölmargar ritrýndar fræðigreinar, einkum á sviði réttarfars, félagaréttar og Evrópuréttar. Ritið er prentað á hágæða bókapappír og gefið út í harðspjaldi. Útgáfudagur ritsins er áætlaður þann 1. nóvember 2018 og mun þeim sem skrá sig á tabula gratulatoria verða sendar frekari upplýsingar þegar nær dregur.
Greinar þær sem eru í ritinu gagnast öllum lögfræðingum við störf sín sem og laganemum við nám sitt.

Login

Reset Your Password